У складу са потписаним Eразмус+ интер-институционалним уговором са Универзитететом у Марибору, Словенија, расписује се позив за стипендирану мобилност наставног и ненаставног особља Ректората и факултета Универзитета у Приштини за учешће на Staff Training Week у периоду од 5. до 9. јуна 2023. године.

Потребна документа за пријаву:

Пријавни формулар;
Уговор o мобилности;
Биографија на енглеском језику;
Потврда о знању енглеског језика;
Потврда о запослењу;
Копија прве странице пасоша.

Рок за пријаву: 17. април 2023. године.

Важно: Сви кандидати морају да попуне и пријаву Универзитета у Марибору путем линка https://event.um.si/registration/ до истог рока када се завршава конкурс.

Информације о стипендији:

Универзитет у Марибору ће учеснику покрити трошкове пута, смештаја и хране, без исплате дневница.

Основни критеријуми за селекцију су учешће у активностима међународне сарадње на факулету односно Унвиерзитету, претходно учешће на Еразмус+ програму мобилности, знање енглеског језика и равномерна заступљеност студијских програма.

Пријава:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@pr.ac.rs, или их донети лично у Ректорат радним данима од 08.00 до 14.00 часова.

Адреса: Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Филипа Вишњића бб

38220 Косовска Митровица

Додатне информације можете добити у Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета сваког радног дана, у периоду од 8.00 до 14.00 часова, путем имејла valentina.draskic@pr.ac.rs, или телефоном на 028-422-340.