У складу са потписаним интер-институционалним уговором са Џумхуријет Универзитетом у Сивасу, Турска, расписује се позив за стипендирану мобилност.

За стипендирану студентску мобилност на Џумхуријет Универзитету у Сивасу могу конкурисати студенти основних (осим прве године), мастер и докторских студија.

Реализација мобилности: летњи семестар 2023/2024  

Број стипендија: 2

Потребна документа за пријаву:

  1. Потврда да сте редован студент, на енглеском језику;
  2. Копија прве странице пасоша/личне карте;
  3. Потврда о знању енглеског или турског језика;
  4. Фотографија;
  5. Копија дипломе* (за студенте мастер и докторских студија студија);
  6. Уверење о полoженим испитима са просечном оценом (Transcript of Records) на енглеском језику;
  7. Биографија (у форми Europass CV);
  8. Изјава о претходној мобилности.

Документација се преузима и подноси онлајн на KA171 Application Form for Student Mobilities – SCÜ Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü (cumhuriyet.edu.tr)

Важно: Пре подношења документације потребно је контактирати Канцеларију за међународну сарадњу Универзитета у Приштини (valentina.draskic@pr.ac.rs или 028422340) због издавања номинацијског писма.

Основни критеријуми за селекцију студената су знање енглеског или турског језика, претходно учешће на Еразмус+ програму мобилности, просечна оцена, као и равномерна заступљеност студијских програма. Џумхуријет Универзитет у Сивасу  одлучује  о финалној  селекцији  номинованих  кандидата  сходно  броју стипендија намењених Универзитету у Приштини.

Критеријуми за селекцију се могу пронаћи у документу.

Рок за пријаву: 19. новембар 2023. године

Информацију о Џумхуријет универзитету можете погледати на   https://www.cumhuriyet.edu.tr/

Информације о стипендираној мобилности:

  • Месечна стипендија у износу од 800 евра (за покривање трошкова живота)
  • Покривени путни трошкови (у износу од 275 евра).

Уколико су вам потребне додатне информације или помоћ у припреми докумената, обратите се Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета, на valentina.draskic@pr.ac.rs или 028-422-340.