У складу са потписаним интер-институционалним уговором са Универзитетом у Вигу, Шпанија, расписује се позив за стипендирану  мобилност студената за студенте основних, мастер и докторских студија Факултета техничких наука, одсек Електротехничко и рачунарско инжењерство.

 Потребна документа за пријаву

 • Пријавни формулар за Еразмус плус
 • Потврда о статусу студента на енглеском језику
 • Уверење о полoженим испитима са просечном оценом (Transcript of Records) на енглеском језику
 • Биографија (Europass form)
 • Мотивационо писмо на енглеском језику
 • Предлог уговора о учењу(са продеканом или шефом катедре саставити листу предмета који ће се слушати на универзитету домаћину; Уговор је могуће изменити, али у фази пријаве потребно је направити иницијални предлог) . Уколико је мобилност у циљу писања рада, потребно је навести тему рада и опис.
 • Копија прве странице пасоша
 • Потврда о знању енглеског језика
 • Копија последње дипломе са студија (за студенте докторских студија)
 • Позивно писмо потписано од стране ментора са Универзитета у Вигу за студенте докторских студија

* У фази пријаве превод документације на енглески језик не мора бити оверен од стране судског тумача.

Број стипендија:

4 за студенте основних и мастер студија
1 за студенте докторских студија

Информације о стипендији:
– Месечна стипендија у износу од 850 евра (за покривање трошкова живота) и
– Покривени путни трошкови (360 евра)

Реализација мобилности:

За студенте основних и мастер студија: летњи семестар (фебруар – јун 2024. године).

За студенте докторских студија – комбинована мобилност: фебруар 2024 – фебруар 2025. године. Првих 6 месеци на Униврзитету у Вигу, других 6 месеци онлајн. Стипендија се додељује само за период који је проведен у Вигу.

Информације о Конкурсу можете потражити и на линку. Информације о Универзитету у Вигу можете погледати овде 

Рок за пријаву: 25. октобар 2023. године – ПРОДУЖЕН РОК ДО 30. ОКТОБРА 2023.

 • По завршетку конкурса, Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета у Приштини процењује добијене апликације, номинује студенатеи доставља листу номинованих кандидата Универзитету у Вигу.
 • Непотпуне пријаве или нетачно испуњена документа (без потписа одговорних особа) неће бити разматране.
 • Универзитет уВигу  доноси коначну одлуку о додели стипендија, сходно броју стипендија намењених Универзитету у Приштини.

 

СЕЛЕКЦИЈА:

Основни критеријуми за селекцију студената су подударање студијских програма, просечна оцена и број освојених ЕСПБ бодова/број година студирања, претходно учешће на Еразмус+ програму мобилности (предност имају студенти који нису учествовали), знање енглеског језика, социо-економски статус, корист за будући рад у установи.

 Пријава:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@pr.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат радним данима од 08:00 до 14:00 часова.

Адреса: Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
Филипа Вишњића бб, 38220 Косовска Митровица

Напомена за слање поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност

Уколико су вам потребне додатне информације или помоћ у припреми докумената, обратите се Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета, на valentina.draskic@pr.ac.rs или 028-422-340.