У складу са потписаним међуинституционалним уговором са Технолошким универзитетом у Лублину, Пољска, расписује се позив за стипендирану студентску мобилност за студенте основних и мастер студија Факултета техничких наука.

Реализација мобилности: зимски семестар 2024/2025. године.

Потребна документа за пријаву:

– Пријавни формулар;

– Биографија (Europass CV);

Прелиминарни уговор о учењу (са продеканом или шефом катедре саставити листу предмета који ће се слушати на универзитету домаћину; Уговор је могуће изменити, али у фази пријаве потребно је направити иницијални предлог. Каталог предмета се преузима ОВДЕ);

– Потврда о положеним испитима (Transcript of Records) и превод на енглески језик;

– Потврда са факултета да сте редован студент и превод на енглески језик;

– Потврда/сертификат о познавању енглеског језика;

– Копија пасоша.

Информације о стипендираној мобилности:

Месечна стипендија у износу од 800 евра (за покривање трошкова живота)

Покривени путни трошкови (у износу од 275 евра)

Укупан број стипендија: 4

Рок за пријаву: 24. април 2024. године.

Основни критеријуми за номинацију студената су просечна оцена и број освојених ЕСПБ бодова/број година студирања, учешће на мобилностима (предност студенти који нису учествовали на мобилности) и знање енглеског језика.

Више информација о Технолошком универзитету у Лублину и каталог предмета можете погледати ОВДЕ.

Пријава:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@pr.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат радним данима од 08:00 до 14:00 часова.

Адреса: Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Филипа Вишњића бб, 38220 Косовска Митровица

Напомена за слање поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност

Уколико су вам потребне додатне информације или помоћ у припреми докумената, обратите се Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета, на valentina.draskic@pr.ac.rs или 028-422-340.