Захваљујући својој вишегодишњој присутности на научноистраживачкој и међународној сцени, као и активности наставника и истраживача Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Универзитет се позиционирао као реномирани учесник националних, међународних, образовних и истраживачких пројеката, учествујући у њима и као координатор и као партнерска институција.

Иницијални састанак поводом реализације два велика међународна пројекта: Partnership for Promotion and Popularization of Electrical Mobility through Transformation and Modernization of WB HEIs Study Programs и Transport of Dangerous Goods – Modernization of Curricula and Development for Professionals in the Western Balkans HEIs на којима је Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици координатор, у присуству представника са више од двадесет универзитета из Европске уније и Западног Балкана, одржаће се у среду, 1. марта 2023. године, у Свечаној сали ректората, са почетком у 9:45 часова.

Циљ реализације оваквих пројеката је изградња капацитета у високом образовању, унапређење студијских програма, модернизација управљања институцијама високог образовања, јачање партнерстава између научних институција у региону и сарадња високог образовања са друштвом.