НОВИ САД

која стипендира даровите и успешне студентe високих школа и факултета

РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС

за пријем нове генерације питомаца и штићеника у школској 2023/2024. години

Право учешћа имају студенти чија је просечна оцена најмање 9,00 као и студенти који су до сада освојили награде на савезним и интернационалним такмичењима.

Конкурсна документа су:

  1. Пријавни лист и Упитник (преузети у канцеларији Фондације „Привредник“ или са сајта Фондације, fondprivrednik.org.rs)
  2. Документа о успеху у последње две школске године (текуће и претходне године, оверене фотокопије), дипломе и стечена признања током школовања и такмичења
  3. Извод из матичне књиге рођених
  4. Уверење из катастра о поседовању некретнина за родитеље/старатеље
  5. Потврда о просечном месечном примању за 12 протеклих месеци за оба родитеља или потврду о незапослености
  6. Копију решења о коришћењу социјалне помоћи Центра за социјални рад (ако су оба родитеља незапослена)
  7. Потврду о статусу редовно студента у 2023/24. школској години.

Предност при избору имају кандидати слабијег материјалног стања.

  

Конкурс је отворен  до 28. јуна 2023. године.

Студенти који су се пријавили на Конкурс у назначеном року могу накнадно, у периоду од 15. до 30. септембра да доставе Уверење о положеним испитима.

Одлука о пријему донеће се сагласно Правилнику Фондације “Привредник”, до 1. новембра 2023. године.

Усмени интервјуи ће се реализовати по процени руководства Фондације о чему ће кандидати бити благовремено обавештени.

Пријаве лично доставити на адресу:

Биро Канцеларије за Косово и Метохију

Улица “Ослобођења” б.б. Косовска Митровица

028/ 497-163

kancelarijazakimkm@gmail.com