СРПСКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ФОНДАЦИЈА „ПРИВРЕДНИК“ НОВИ САД  РАСПИСУЈЕ КОНКУРС:

за пријем нове генерације питомаца и штићеника у школској 2022/2023. години

Право учешћа имају студенти чија је просечна оцена најмање 9,00 и који су до сада освојили награде на савезним и интернационалним такмичењима.

 Конкурсна документа су:

  1. Пријавни лист и Упитник (преузети на сајту Фондације „Привредник“ www.fondprivrednik.org.rs )
  2. Документа о успеху у последње две школске године (текућу и

претходну годину оверене фотокопије), дипломе и стечена признања током школовања и такмичења

  1. Извод из матичне књиге рођених
  2. Уверење из катастра о поседовању некретнина за родитеље/старатеље
  3. Потврда о просечном месечном примању за 12 протеклих месеци за оба родитеља или потврду о незапослености
  4. Копију решења о коришћењу социјалне помоћи Центра за социјални рад (ако су оба родитеља незапослена)
  5. Потврду о статусу редовног студента у 2022/23. школској години

Предност при избору имају кандидати слабијег материјалног стања.

Конкурс је отворен до 20. октобра 2022. године. Студенти су дужни до 25.10.2022. доставити потврду о накнадно положеним испитима који се узимају у обзир код коначне оцене о испуњености услова Конкурса.

Одлука о пријему донеће се сагласно Правилнику Фондације “Привредник”, у року од 35 дана.

У складу са прописаним условима услед пандемије вируса Covid 19 неће се одржати тестирање кандидата тестовима когнитивних способности и тестовима личности.

Усмени интервјуи ће се реализовати по процени руководства Фондације о чему ће кандидати бити накнадно обавештени.

Пријаве лично доставити на адресу:

Биро Канцеларије за Косово и Метохију

Улица “Ослобођења” б.б. Косовска Митровица

 Контакт особа: дипломирани комуниколог, мастер социологије Братислава Радовановић

 028/ 497-163