У складу са потписаним међуинституционалним уговором са Универзитетом Селчук, Турска, расписује се позив за стипендирану праксу за студенте основних и мастер студија.

Конкурс је отворен за студенте Факултета уметности:

  • сликарство,
  • вајарство,
  • графика и
  • графички дизајн.

Реализација и трајање мобилности: јул-август или два месеца у току зимског семестра 2024/2025 (у договору са Универзитетом Селчук)

Потребна документа за пријаву:

Пријавни формулар

– Биографија ( Europass CV)

Предлог Уговора о учењу (Приликом одабира предмета/активности студенти су у обавези да се консултују са продеканом или Еразмус+ координатором на свом факултету, као и са предметним наставницима)

– Потврда о положеним испитима (Transcript of Records) и превод на енглески језик*

– Потврда са факултета да сте редован студент и превод на енглески језик*

– Копија дипломе и превод на енглески језик* (за студенте мастер и докторски студија)

Потврда/сертификат о познавању енглеског језика

– Копија пасоша

* У овом тренутку пријаве није потребан превод докумената оверен од стране судског тумача.

Информације о стипендираној мобилности:

  • Месечна стипендија у износу од 800 евра (за покривање трошкова живота)
  • Покривени путни трошкови (у износу од 275 евра)
  • Укупан број стипендија: 2

Рок за пријаву: 22. март 2024. године

  • По завршетку конкурса, Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета у Приштини врши техничку проверу достављене документације и доставља листу номинованих кандидата Универзитету Селчук.
  • Универзитет у Селчуку одлучује о укупном броју стипендија и финалној селекцији номинованих кандидата сходно броју стипендија намењених Универзитету у Приштини.

Више информација о Универзитету Селчук можете погледати ОВДЕ.

Пријава:

Сва документа послати електронским путем на erasmus@pr.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат радним данима од 08:00 до 14:00 часова.

Адреса: Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
Филипа Вишњића бб, 38220 Косовска Митровица

Напомена за слање поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност

Уколико су вам потребне додатне информације или помоћ у припреми докумената, обратите се Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета, на valentina.draskic@pr.ac.rs или 028-422-340.