O Еразмус+ програму

Еразмус+ је програм ЕУ који безбеђује финансирање пројеката у области образовања, младих и спорта.

Детаљне информација о програму доступне су на сајту Европске комисије: http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/

Делови програма Erasmus+

Програм Erasmus+ има три кључне активности:

 Кључна активност 1  – пројекти за мобилност зарад учења и стицања нових вештина (Key action 1 – learning mobility of individuals)

КА1 – Академске размене:

Студенти и запослени на високошколским институцијама не могу да подносе самосталне пријаве за стипендије за мобилност Европској комисији, агенцијама или канцеларијама Еразмус+ већ треба да се обрате некој од организација или институција које учествују у пројектима и примају подршку из програма Еразмус+.

Модел уговора који високошколске институције ван Европске уније (као партнерске земље) треба да склопе са институцијама из земаља Европске уније (програмске земље) како би конкурисале за размене студената и особља може се преузети са следећег линка:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/iia-rev2020_en.doc

КА1 – Еразмус Мундус заједнички мастер програми пружају шансу за добијање стипендије за заједничке мастер студије, под условом да се пријаве за одређене мастер програме чији се списак налази на сајту Извршне агенције EACEA (ранији мастер програми Еразмус Мундус).

Студенти и наставно особље не могу да подносе самосталне пријаве за стипендије за мобилност Европској комисији, агенцијама или канцеларијама Еразмус+ већ треба да се обрате некој од организација или институција које учествују у пројектима и примају подршку из програма Еразмус+.

Више детаља о пријави пројеката за Еразмус Мундус заједничке мастер програме налази се на сајту Извршне агенције:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-learning-mobility-individuals/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en

Кључна активност 2 – пројекти институционалне сарадње за иновативност и размену добрих пракси (Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices)

КА2 – Изградња капацитета у високом образовању: Пројекти изградње капацитета у високом образовању представљају међународну димензију програма Еразмус+.

У средишту пажње су унапређење и модернизација високог образовања партнерских земаља Европске уније.

Пројекти за изградњу капацитета у високом образовању обухватају могућности унапређења студијских програма, модернизацију управљања институцијама високог образовања и сарадњу високог образовања са друштвом.

Пројектне пријаве подносе се Извршној агенцији (ЕАCEA).

Пројекти за изградњу капацитета могу да имају додатни део намењен за организовање мобилности студената и наставног особља, на основу међууниверзитетског споразума.

Више детаља о пријави пројеката за изградњу капацитета у високом образовању на сајту Извршне агенције http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en

КА2 – Савези знања су пројекти који подржавају сарадњу институција високог образовања и предузећа зарад подршке иновацијама, предузетништву, креативности, запошљивости и мултидисциплинарним студијама.

Више детаља о пријави пројеката савези знања на сајту Извршне агенције: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/knowledge_en

КА2 – Савези секторских вештина подржавају развој курсева и обука за стручно и професионално образовање и обуке (VET) које образовне институције креирају у сарадњи са послодавцима, у складу са потребама тржишта рада.

Више детаља о пријави пројеката савези секторских вештина на сајту Извршне агенције:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/sector-skills_en

КА2 – Стратешка партнерства се односе на сарадњу институција у области образовања, обука и младих у програмским земљама, са циљем сарадње, размене искустава и добрих пракси. Организације активне у области образовања, обука и младих, предузећа, државна тела, организације грађанског друштва које су активне у различитим социоекономским секторима могу да сарађују остваривањем стратешких партнерстава и да спроводе иновативне праксе које ће утицати на квалитетније подучавање, обуку, учење, омладински рад, институционалну модернизацију, друштвене иновације.

Списак националних агенција Еразмус+ програмских земаља са линковима ка њиховим веб-странама можете наћи на:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/national-agencies/index_en.htm.

Кључна активност КА3 – Подршка реформама образовних политика: намењена је институцијама које креирају и спроводе јавне политике у области образовања и младих.

Више детаља о пријави КА3 пројеката на сајту Извршне агенције: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reforms_en

Жан Моне пројекти

Жан Моне пројекти у оквиру програма Еразмус+ имају циљ да промовишу изврсност у настави и истраживању за области студија Европске уније широм света.

Студије Европске уније обухватају студије Европе у целини, са посебним нагласком на процесу европских интеграција, при чему узимају у обзир спољашње и унутрашње аспекте. Оне се такође баве улогом Европске уније у глобализованом свету и у промовисању активног европског грађанства и дијалога између људи и култура.

Жан Моне пројектима подстиче се дијалог између академског света и креатора европских политика. Према званичном Водичу програма Еразмус+, кључне области које могу бити обухваћене Жан Моне активностима су:

 • регионалне компаративне ЕУ студије,
 • ЕУ студије комуникационих и информационих технологија,
 • економске ЕУ студије,
 • ЕУ студије историје,
 • ЕУ студије интеркултуралног дијалога,
 • интердисциплинарне ЕУ студије,
 • ЕУ студије међународних односа и дипломатије,
 • ЕУ студије права и
 • политичке и административне ЕУ студије.

Друге области, попут социологије, филозофије, религије, географије, књижевности, уметности, природних наука, заштите животне средине, глобалних студија и друге, могу се наћи у Жан Моне пројектима када укључују наставу или истраживање о ЕУ или када доприносе европеизацији наставних планова.

Пројекти се деле на:

 • Жан Моне модуле,
 • Жан Моне катедре,
 • Жан Моне центре изузетности,
 • Жан Моне  подршку институцијама и асоцијацијама,
 • Жан Моне мреже (дебата са академским светом) и
 • Жан Моне пројекте за дебату са академским светом.

Жан Моне пројекти могу да обухвате организацију курсева, истраживања, конференција и публикација у области студија Европске уније.

Жан Моне је једини део програма Еразмус+ у оквиру којег је могуће имати унилатералне, односно пројекте који се одвијају на само једној институцији.

Више детаља о пријави Жан Моне пројеката на сајту Извршне агенције: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en

KA 1 – Пројекти Универзитета

Кључна активност 1 – пројекти за мобилност зарад учења и стицања нових вештина (Key action 1 – learning mobility of individuals)

КА1 – Академске размене:

Студенти и запослени на високошколским институцијама не могу да подносе самосталне пријаве за стипендије за мобилност Европској комисији, агенцијама или канцеларијама Еразмус+ већ треба да се обрате некој од организација или институција које учествују у пројектима и примају подршку из програма Еразмус+.

Кредитна мобилност на Универзитету у Приштини

Универзитет у Приштини успешно спроводи програме КА 107, односно КА 171, која се односи на сарадњу измешу партнерских и програмских земаља.

Универзитет усвојио је Правилник о учешћу универзитета у кредитној мобилности програма ЕРАЗМУС+ којим се регулишу поступак закључивања интеринституционалних уговора у оквиру КА 1, програма Еразмус+

У овим пројектима обавезно је потписивање интеринституционалних уговора који ближе одређује сарадњу и реализацију мобилности. Модели уговора прописани су Еразмус+ програмом, а уговори се увек потписују на нивоу универзитета.

Универзитет у Приштини има потписану сарадњу и реализује пројекте мобилности са следећим универзитетима:

Технолошки универзитет у Лублину, Пољска

Академија уметности у Братислави, Словачка

Универзитет у Болоњи, Италија

Универзитет у Лођу, Пољска

Џумхуријет Универзитет у Сивасу, Турска

Универзитет примењених наука Вилњус, Литванија

Академија лепих уметности у Напуљу, Италија

Bialystok University of Technology

Tехнички универзитет у Риги, Летонија

Универзитет у Марибору, Словенија

Универзитет у Хаену, Шпанија

Универзитет Јужна Бохемија, Чешка

Универзитет ,,Василе Александри” Бакау, Румунија

Универзитет Западна Атика, Атина, Грчка

The Krzysztof Penderecki Academy of Music in Krakow

Obuda University, Budapest, Hungary

University of Oradea, Romania

University of Ljubljana, Slovenia

National and Kapodistrian University of Athens

University of Vigo, Spain 

Sapienza University of Rome

University of Veliko Turnovo St Cyril and St. Methodius

Open University of Cyprus 

Selçuk University

КА1 – Еразмус Мундус заједнички мастер програми пружају шансу за добијање стипендије за заједничке мастер студије, под условом да се пријаве за одређене мастер програме чији се списак налази на сајту Извршне агенције EACEA (ранији мастер програми Еразмус Мундус).

Студенти и наставно особље не могу да подносе самосталне пријаве за стипендије за мобилност Европској комисији, агенцијама или канцеларијама Еразмус+ већ треба да се обрате некој од организација или институција које учествују у пројектима и примају подршку из програма Еразмус+.

Више детаља о пријави пројеката за Еразмус Мундус заједничке мастер програме налази се на сајту Извршне агенције:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-learning-mobility-individuals/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en

KA 2 – Пројекти Универзитета

Кључна активност 2 – Изградња капацитета у високом образовању:

У средишту пажње су унапређење и модернизација високог образовања партнерских земаља Европске уније.

Пројекти за изградњу капацитета у високом образовању обухватају могућности унапређења студијских програма, модернизацију управљања институцијама високог образовања и сарадњу високог образовања са друштвом.

Пројектне пријаве подносе се Извршној агенцији (ЕАCEA).

Презентација о програмима Изградње капацитета у високом образовању и могућностима које су отворене за наш универзитет, практичне информације о формалним условима конкурисања и начину предаје пројектне документације. 

Пројекти КА2 на Универзитету у Приштини:

Reference number Project Title Beneficiary Organization
561688-EPP-1-2015-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP Implementation of the study program – Digital Broadcasting and Broadband Technologies (Master studies) University of Pristina, Kosovska Mitrovica
561675-EPP-1-2015-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP Creating the Network of Knowledge Labs for Sustainable and Resilient Environments University of Pristina, Kosovska Mitrovica
561987-EPP-1-2015-1- IE-EPPKA2-CBHE-JP Library Network Support Services: modernising libraries in Western Balkan countries through staff development and reforming library services Limerick Institute of Technology
573608-EPP-1-2016-RS-EPPKA2-CBHE-JP Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries (NatRisk) University of Nis
585681-EEP-1-2017-EL-EPPKA2-CBHE-JP Development of master curricula for Electrical Energy Markets and Engineering Education – ELEMEND Technologiko Ekpaideftiko Idryma (TEI) Stereas Elladas
598551-EPP-1-2018-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP Improving the Traffic Safety in the Western Balkan Countries through Curriculum Innovation and Development of Undergraduate and Master Studies/TRAFSAF University of Pristina, Kosovska Mitrovica
597888-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Strengthening of master curricula in water resources management
for the Western Balkans HEIs and stakeholders (SWARM)
University of Nis
618534-EPP-1-2020-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP Improving the process of education through the development of e-learning multimedia platform and smart classrooms (SMARTEL) University of Pristina, Kosovska Mitrovica
618109-EPP-1-2020-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP Knowledge Triangle for a Low Carbon Economny (KALCEA) ETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTIMIO ATHINON
101082860-PELMOB-ERASMUS-EDU-2022-CBHE Partnership for Promotion and Popularization of Electrical Mobility through Transformation and Modernization of WB HEIs Study Programs University of Pristina Kosovska Mitrovica
101082187-DGTRANS-ERASMUS-EDU-2022-CBHE Transport of Dangerous Goods – Modernization of Curricula and Development for Professionals in the Western Balkans HEIs University of Pristina Kosovska Mitrovica
Development and Implementation of Metacognitive Problem-Based Modules in Blended Learning Courses in Medical Sciences University of East Sarajevo
101083125-AL4LIFE-ERASMUS-EDU-2022-CBHE AL4LIFE: Western Balkan entrepreneurial university alliances – keeping in touch for lifelong relations University of Montenegro
101128065 Sustainable transportation within the framework of green deal (SHPERE) University of Pristina Kosovska Mitrovica
101128813 Network of centers for regional short study programs in the countries of the Western Balkans (WBNET) AKADEMIJA TEHNICKO-UMETNICKIH STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD
101129321 New energy competence system and technology for WB energy stability system curriculum reform (NEST4WB) AKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA KOSOVSKO METOHIJSKA LEPOSAVIC

PIC и OID бројеви

PIC број

За учешће у позиве и електронске пријаве пројеката које организује Европска комисија, неопходан је идентификациони број учесника тзв. PIC број.

PIC број нашег универзитета је 951280553

 OID број

За подношење пријаве за неке од програма Европске комисије, биће вам потребан ИД организације тзв OID број.

OID број нашег универзитета је E10127429

Еразмус+ координатори

Институционални Еразмус+ координатори

1. Еразмус+ KA1 – Кредитна мобилност:

Валентина Драшкић valentina.draskic@pr.ac.rs  +38128422340

2. Еразмус+ KA2  – Изградња капацитета:

Милош Суботић milos.subotic@pr.ac.rs +38128422340

Еразмус+ КА1 координатори на факултетима

1. Факултет за спорт и физичко васпитање:

Марија Арсенијевић dif.pravna@pr.ac.rs +381 (0)28-84-700

2. Факултет уметности:

Невена Поповић  nevena.popovic@pr.ac.rs +381 (0)28-497-924

3. Филозофски факултет:

Анита Јанковић anita.jankovic@pr.ac.rs +381 (0)28-425-473

4. Економски факултет:

Срђан Милосављевић srdjan.milosavljevic@pr.ac.rs +381 (0)28-497-934

5. Учитељски факултет:

Миљан Миљковић miljan_miljkovic@hotmail.com +381 (0)28-84-164

6. Медицински факултет:

Јован Секулић jovan.sekulic@med.pr.ac.rs +381 (0)28-422-154

7. Правни факултет:

Здравко Грујић zravko.grujic@pr.ac.rs +381 (0)28-425-339

8. Факултет техничких наука:

Александра Петровић aleksandra.petrovic@pr.ac.rs +381 (0)28-425-320

9. Природно-математички факултет:

Часлав Стефановић caslav.stefanovic@pr.ac.rs +38128425396