Хоризонт Европа наставља се на програм Хоризонт 2020 и има за џиљ да интегрише истраживање и иновације пружањем помоћи истраживачима и иноваторима да развију и примене своје идеје. Овај нови оквирни програм, који ће трајати у периоду од 2021 до 2027. године, са буџетом од 95,5 милијарди евра, заснован је на три главне теме:
Изврсност у науци (Excellent Scince)
Глобални изазови и европска индустријска конкурентност (Global Challenges and European Industrial Competitiveness)
Иновативна Европа (Innovative Europe)

 

 

Програм је јасно дефинисао и 5 подручја деловања:

  • Прилагођавање климатским променама укључујући трансформацију друштва
  • Карцином
  • Климатски неутрални и паметни градови
  • Здрави океани, мора, обалне и копнене воде
  • Здравље земљишта и храна

Више информација о програму Хоризонт Европа може се наћи на званичној презентацији програма https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en