Међународни научни скуп „ Динамика савременог правног поретка“ , 14. по реду, одржан је на Правном факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, у сарадњи са Институтом за криминолошка и социолошка истраживања и Институтом за упоредно право из Београда.

Већ традиционални научни скуп постаје тековина Правног факултета који отвара своја врата за посленике правне мисли, како из земље, тако и из иностранства.

Деканица Правног факултета, проф. др Слободанка Перић, рекла је да је Међународни научни скупод великог значаја за Правни факултет, за његову и промоцију нашег универзитета, нашег града и простора Косова и Метохије.

,, Свака реч која се изговори на овом скупу, сваки рад или глас који се овде чује ја нама подршка и подстрек за даљи рад , а пре свега за опстанак, останак на Косову, за наш интегритет и идентитет. И то је суштина овог скупа, да будемо видљиви за научну заједницу и друштво“, истакла је Перић.

За учешће на скупу, пријавило се чак 72-је учесника из земље И иностранства, са 56 ауторских и коауторских радова.