На Правном факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, у петак, 19.5.2023. године, одржан је 13. узастопни међународни научни скуп који се, традиционално, одржава у мају месецу, у оквиру обележавања дана Правног факултета. Овогодишњи скуп одржан је под називом ”Право између идеала и стварности” и реализован је у сарадњи Правног факултета Универзитета у Приштини и Института за упоредно право у Београду.

За учешће у раду скупа пријавило се укупно 96 аутора, који су припремили 67 ауторских и коауторских радова који су публиковани у двема свескама Зборника радова са научног скупа, на српском и енглеском језику.

У раду овогодишњег скупа учествовали су научни посленици са Правног факултета ”Св. Грегорио Магно” из Пистоје из Италије, Правног факултета ”Фредерико Други” из Напуља, правних факултета Универзитета у Београду, Новом Саду, Крагујевцу, Нишу, Косовске Митровице, као и Департмана за правне науке Државног универзитета у Новом Пазару, Криминалистичко-полицијског универзитета, Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, Факултета политичких наука Универзитета у Београду, Правног факултета ”Јустинијан Први” у Скопљу, Правног факултета Универзитета ”Гоце Делчев” у Штипу, Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву, Правног факултета Универзитета у Бања Луци, Правног факултета Универзитета Унион, Војне академије ”Ген. Михаило Апостолски” у Скопљу и других факултета у области друштвено-хуманистичких наука.

Поред учесника из Института за упоредно право, учесници у раду скупа били су и са Института за криминолошка и социолошка истраживања, Института за политичке студије из Београда, Института за стратегијска истраживања, као и представници Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, Секретаријата за јавне политике и Министарства унутрашњих послова.

Имајући у виду чланове Издавачког савета зборника радова из иностранства, као и чланове Уредништва из иностранства, у релизацији овог међународног научног скупа учествовали су представници више од 10 европских држава.

Рад скупа био је организован уз непосредно учешће учесника, али и путем интернет платформи, за учеснике који нису били у Косовској Митровици. Након пленарне седнице, на којој су се учесницима обратили организатори скупа, рад скупа био је организован по сесијама, на којима су учесници скупа излагали идеје саопштене у радовима који су публиковани. На крају, у оквиру завршне пленарне седнице, саопштени су закључци међународног научног скупа.

У име Ректората Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици отварању скупа присуствовао је проф. др Владимир Боранијашевић, проректор Универзитета.