Професори Факултета техничкух наука Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици присуствовали су другом по реду тренингу, у оквиру WBNET пројекта, одржананом у периоду од 17. до 19априла 2024. године. Домаћин тренига био је Универзитет у Љубљани – Електротехнички факултетТоком тродневног тренинга професори Електротехничког факултета у Љубљани одржали су низ тренинга у вези успостављања кратких програма студијаразвоја, имплементација и препознавање микрокредита, као и тренинге из области мултимедијалних технологија (видео продукција, технологија проширене реалности и виртуелне туре, мултимедија и умрежавање, сајбер безбедност и друго). Током тренинга организована је и посета лабораторијама Електротехничког факултета у Љубљани као и посета Радио телевизији Словенија.