У Ректорату Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 15. октобра 2021. године, одржана је презентација Еразмус+ програма у оквиру међународног Еразмус+ дана. Дани Еразсмуса одржавају се једном годишње на међународном нивоу и имају за циљ промоцију истог као највећег програма Европске уније намењеног образовању, оспособљавању, младима и спорту. Догађају су присуствовали проф. др Здравко Витошевић, ректор; г. Горан Лазић, пројектни службеник у Еразмус+ канцеларији у Косовској Митровици; сарадници у Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета и представници факултета у саставу Универзитета у Приштини.

Поштујући све епидемиолошке мере, наставници и сарадници са десет факултета у саставу Универзитета, упознали су се са карактеристикама новог циклуса Еразмус+ програма за период 2021–2027 годину и детаљима подношења пријава за будуће пројекте у високом образовању, у оквиру овог програма.

Скуп је отворио ректор Универзитета у Приштини, проф. др Здравко Витошевић. Ректор је говорио о значају који овај програм има за унапређење и реформу нашег универзитета и представио је резултате које је наш универзитет остварио учешћем у Еразмус+ програму.

,, Пројекти Еразмус+ програма на којима је до сада наш универзитет учествовао снажно су допринели личном и професионалном развоју студената и запослених. Истовремено, мобилност наших студената, наставног и ненаставног особља, као и учешће у пројектима изградње капацитета чини Универзитет и факултете отворенијим, подстичући тако и њихов развој.”

Детаљне информације о новом Еразмус плус циклусу презентовао је пројектни службеник у Еразмус+ канцеларији у Косовској Митровици, Горан Лазић.

Стручни сарадницу у Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета Валентина Драшкић и Милош Суботић представили су Еразмус+ пројекте КА1 и КА2 који се спроводе на нашем универзитету, као и процес припреме и реализације пројеката на Универзитету.