Један од главних циљева оснивања Асоцијације за промоцију електромобилности (АПЕМ) на Универзитету у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици је промовисање и популаризација коришћења електричних возила у саобраћају. Главне активности Асоцијације усмерене су на одржавање радионица са циљем промовисања електромобилности у локалним и градским заједницама, учествовање у изради стратегија развоја и подстицање електромобилности на локалном и регионалном нивоу, прикупљање фондова за научно-истраживачки рад из области електромобилности, давање предлога и мишљења у вези са модернизацијом наставних планова и програма итд. С обзиром на значај и све већу заступљеност електромобилности у свету, постојање и рад Асоцијације представља значајан искорак у праћењу савремених трендова у развоју технологије и друштва.

Број чланова асоцијације: 50

– Представници јавних институција, локалних заједница, високошколских установа, студенти,..

Активности асоцијације:

  • Промоција GREEN WEEK
  • GREEN WEEK 22-26. април 2024.

Корисни линкови:

Pelmob project

The European Green Deal