Рашчишћавањем терена и рушењем постојећих објеката почела је прва фаза у реализацији пројекта изградње нове зграде Универзитета у Приштини, у којој ће бити смештене просторије Природно-математичког, Економског, Правног факултета, Факултета уметности и Ректората.

Овај модерни објекат који задовољава програмске захтеве и функционалне потребе Универзитета, у просторном смислу биће прилагођен окружењу, условима локације и урбанистичким захтевима. Физичка структура зграде усклађена је са савременим енергетским и економски оправданим условима. У сарадњи са Канцеларијом за Косово и Метохију и  уз техничку подршку Канцеларије за јавна улагања Владе Републике Србије, Факултет техничких наука нашег универзитета урадио је комплетну пројектну документацију са свим неопходним дозволама, у складу са Законом о изградњи РС.

Ова зграда Универзитета, бруто површине 10.575 метара квадратних, имаће 9.072 квадратна метра корисне површине, простираће се на 4 спрата са подрумом и галеријом. Објекат ће поседовати све потребне кабинете, учионице, лабораторије, амфитеатре, библиотеке са читаоницама, ИТ центар, свечану салу и галеријски простор и биће опремљена по највишим стандардима.

Прва фаза, која је почела у уторак, 8. јуна, подразумева припрему терена за извођење радова. Након тога створиће се услови за планирану реализацију друге фазе, која подразумева изградњу самог објекта.

Пројекат се финансира средствима Владе Републике Србије, преко Канцеларије за Косово и Метохију.