У просторијама Завода за интелектуалну својину у Београду, дана 7. јуна 2024. године, потписан је Споразум о сарадњи између Правног факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и Завода за интелектуалну својину. Споразум су потписали проф. др Слободанка Перић, деканица Правног факултета и Владимир Марић, директор Завода за интелектуалну својину. Потписивању су присуствовали проф. др Здравко Грујић, продекан за науку и међународну сарадњу Правног факултета и др Гордана Дамјановић, доцент Правног факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици за пословноправну ужу научну област – предмет Право интелектуалне својине, као и Даниела Златић Шутић, помоћница директора Завода из Сектора за међународну сарадњу, едукацију и информисање и информационе системе. Споразумом су, на основу утврђених заједничких дугорочних интереса наших институција, дефинисане различите области сарадње чија ће реализација започети у другој половини године.