8. маја 2024. године на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици организована је припремна настава за ученике четврте године средњих школа. О оквиру овог догађаја представљени су основни циљеви пројекта NEST4WB са фокусом на модернизацију студијских програма високошколских установа Западног Балкана, кроз увођење нових програма који се односе на сектор енергетике, рачунарско инжењерство, а у циљу дигитализације енергетског сектора на основним и мастер академским студијама.