Дана 10.05.2024. године је, у Београду, одржана Прва интерактивна обука за миритеље и арбитре Републичке Агенције за мирно решавање радних спорова.
На обуци су, о актуелној судској пракси у области радних спорова, говорили:  Предраг Трифуновић, судија Врховног Касационог суда у пензији, Лидија Ђукић, судија Уставног суда у пензији, Мила Лазић, судија Основног суда у Крагујевцу и доц. др Драгана Ћорић са Правног факултета Универзитета у Новом Саду и Покрајинска заштитница грађана.
На обуци је истакнута и важна тема о специфичним питањима радно-правних односа са посебним освртом на Косово и Метохију о којој је говорила проф. др Слободанка Ковачевић Перић, деканица Правног факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Деканица је имала прилику да стручној и широј јавности пренесе свакодневне изазове и кршења основних људских права са којима се суочавају Срби који живе на Косову и Метохији или имају статус интерно расељеног лица.