Професори представници Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици боравили су 26-27. јуна 2023. године на Универзитету у Љубљани, у оквиру редовних пројектних активности на Еразмус+ пројекту AL4LIFE.
Том приликом, учесници састанка добили су могућност да се упознају са организацијом и активностима клубова алумниста на следећим факултетима Универзитета у Љубљани: Факултету природних наука и инжењерства, Факултету за хемију и хемијску технологију, Факултету уметности, Факултету за социјални рад и на Ветеринарском факултету.
Додатно су учесницима састанка представљене организације алумниста на Универзитету у Болоњи и Аутономном универзитету у Мадриду. На тај начин, формирана је база полазног знања заснованог на доброј европској пракси која ће нашем Универзитету омогућити да у наредном периоду унапреди постојеће и развије нове капацитете у контексту јачања сарадње између универзитета, алумниста и њиховог радног окружења.
Трогодишњи Еразмус+ пројекат AL4LIFE се на Универзитету Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици спроводи од 1. марта 2023. године са циљем укључивања алумни заједнице у наставно-научни процес ради модернизације и унапређења кадровских у технолошких капацитета универзитета, и отварања могућности за лакше запошљавање студената. Координатор пројекта је Универзитет Црнe Горe. Поред нашег Универзитета, у конзорцијуму је још шест установа високог образовања – три из земаља Европске уније и три са подручја Западног Балкана.