Данас је одржан састанак представнка СКОНУС-а са представницима Министарства просвете, науке и технолошког развоја, и представницима студената уписаним по старом програму. Нађено је решење за проблем студената уписаних по старом програму, и донета одлука да рок за завршетак њихових студија буде продужен.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја приступиће изради закључка Владе Републике Србије за решавање проблема студената уписаних по старом програму (студенти уписани пре увођења болоње). Рок за завршетак студија биће дефинисан изменом Закона о високом образовању.