Универзитету у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици одобрен је координаторски међународни пројекат под називом ”Improving STEM Teaching Process Using Digital Transformation – DIGSTEM”, у оквиру Visegrad+ пројекта, финансираног од стране Вишеградског фонда (Visegrad Fund).

Општи циљ пројекта је унапређење примене дигиталних технологија у образовном процесу високошколских установа (ВШУ) Западног Балкана кроз размену искустава између ВШУ из Западног Балкана и Вишеградске регије. Пројекат ће се односити на наставне процесе у предметима који покривају STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Специфични циљеви пројекта су:

  • Размена искуства и праксе у примени дигиталне трансформације у високом образовању кроз одржавање заједничких вебинара и радионица.
  • Унапређење дигиталних компетенција наставног, ненаставног особља и студената.
  • Израда заједничке публикације која обухвата смернице и упутства у примени дигиталне трансформације у високом образовању за наставу STEM предмета.

STEM образовање је интердисциплинарни приступ учењу који уклања традиционалне баријере које раздвајају четири дисциплине: науку, технологију, инжењерство и математику и интегрише их у стварна, ригорозна и релевантна искуства учења за студенте. Ове области су међусобно повезане и често се проучавају заједно како би се омогућило решавање сложених проблема и иновација.

Пројекат ће се реализовати на Факултету техничких наука у Косовској Митровици од 1. септембра 2023. до 30. септембра 2024. године. Партнерске институције из Вишеградске регије су: Технички универзитет у Лублину (Пољска), Обуда универзитет (Мађарска) и Универзитет у Жилини (Словачка).

Више информација о пројекту можете погледати на веб сајту пројекта: https://digstem.pr.ac.rs/