Наставља се активно учешће Универзитета у Приштини у Еразмус+ пројектима, успех је препознат и ове године Универзитет је добио 2 координаторска и 2 партнерска пројекта у првом позиву новог циклуса Еразмус+ програма Изградње капацитета у области високог образовања за 2021-2027.

Носилац два координаторска и једног партнерског пројекта је Факултет техничких наука, док је Медицински факултет добио један партнерски пројекат:

 1. Partnership for Promotion and Popularization of Electrical Mobility through Transformation and Modernization of WB HEIs Study Programs
  Координатор Универзитет у Приштини (Факултет техничких наука)
 2. Transport of Dangerous Goods – Modernization of Curricula and Development for Professionals in the Western Balkans HEIs
  Координатор Универзитет у Приштини (Факултет техничких наука)
 3. Development and Implementation of Metacognitive Problem-Based Modules in Blended Learning Courses in Medical Sciences
  Партнер Универзитет у Приштини (Медицински факултет). Координатор је Универзитет у Источном Сарајеву
 4. AL4LIFE: Western Balkan entrepreneurial university alliances – keeping in touch for lifelong relations
  Партнер Универзитет у Приштини (Факултет техничких наука). Координатор је Универзитет Црне Горе

Програм Изградња капацитета у високом образовању један је од најкомпетентнијих и најпрестижнијих европских програма намењених унапређењу студијских програма, модернизацији управљања институцијама високог образовања, јачању партнерстава између научних институција у региону и сарадњи високог образовања са друштвом.

Одобрени пројекти омогућиће Универзитету у Приштини да додатно оснажи образовне, инфраструктурне и административне капацитете и унапреди сарадњу са престижним високошколским установама у Европи.