Др Борис Братина (ФИЛ)

Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника универзитета – Др Борис Братина (ФИЛ)

Др Ивана Божовић (ФИЛ)

Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника универзитета – Др Ивана Божовић (ФИЛ)

Др Бојана Лабан (ПМФ)

Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника универзитета – Др Бојана Лабан (ПМФ)

Др Јелена Тодић (МЕД)

Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника универзитета – Др Јелена Тодић (МЕД)

Др Вера Вуканић (ПМФ)

Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника универзитета – Др Вера Вуканић (ПМФ)

Go to Top