Др Јелена Јовић (МЕД)

Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника универзитета – Др Јелена Јовић (МЕД)

Др Љиљана Анђушић (ПОЉ)

Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника универзитета – Др Љиљана Анђушић (ПОЉ)

Др Симон Николић (МЕД)

Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника универзитета – Др Симон Николић (МЕД)

Др Бранко Гвоздић (ФТН)

Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника универзитета – Др Бранко Гвоздић (ФТН)

Go to Top