Др Сузана Димић (ПРА)

Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника универзитета – Др Сузана Димић (ПРА)

Др Душко Челић (ПРА)

Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника универзитета – Др Душко Челић (ПРА)

Др Данијела Илић (МЕД)

Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника универзитета – Др Данијела Илић (МЕД)

Др Еуген Љајко (ПМФ)

Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника универзитета – Др Еуген Љајко (ПМФ)

Др Амила Вујачић (МЕД)

Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника универзитета – Др Амила Вујачић (МЕД)

Go to Top