У складу са Интер-институционалним уговором потписаним са Техничким универзитетом у Риги, расписује се позив за стипендирану мобилност  наставног и ненаставног особља Ректората, Факултета техничких наука, Природно-математичког и Економског факултета Универзитета у Приштини за учешће на Staff Training Week, у периоду од 26. до 30. јуна 2023.

Потребна документа за пријаву:

Пријавни формулар;
Уговор o мобилности;
Биографија на енглеском језику;
Потврда о знању енглеског језика;
Потврда о запослењу;
Копија прве странице пасоша.

Више информација о Техничком универзитету у Риги можете пронаћи ОВДЕ.

Рок за пријаву: 24. април 2023. године.

Информације о стипендији: 

Дневнице у износу од 140 евра (за покривање трошкова).
Покривени путни трошкови (у износу од 275 евра).

  • По завршетку конкурса, Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета у Приштини процењује добијене апликације и доставља листу номинованих кандидата Техничком универзитету у Риги.
  • Непотпуне пријаве неће бити разматране.
  • Технички универзитет у  Риги  доноси коначну одлуку о додели стипендија, сходно броју стипендија намењених Универзитету у Приштини.

Основни критеријуми за селекцију су учешће у активностима међународне сарадње на факулету односно Унвиерзитету, претходно учешће на Еразмус+ програму мобилности,  знање енглеског језика и равномерна заступљеност студијских програма.

Пријава:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@pr.ac.rs, или их донети лично у Ректорат радним данима од 08.00 до 14.00 часова.

Адреса: Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Филипа Вишњића бб

38220 Косовска Митровица

Додатне информације можете добити у Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета сваког радног дана, у периоду од 8.00 до 14.00 часова, путем имејла valentina.draskic@pr.ac.rs, или телефоном на 028-422-340.

В А Ж Н О

Информације о режиму уласка држављана Р.Србије у Летонију можете пронаћи ОВДЕ.