У складу са Интер-институционалним уговором потписаним са Универзитетом  Св. Ћирило и Методије у Великом Трнову, Бугарска, расписује се позив за стипендирану мобилност  наставног и ненаставног особља Универзитета у Приштини,  у оквиру следећих области:

 1. 0213/0211- Fine Arts, Graphic Design
 2. field 0223- Philosophy
 3. field 023- Languages (Serbian)
 4. field 1014/0114- Sport Teacher training with subject specialization (physical education)
 5. field 042- Law
 6. field 011/0112- Education/ Primary Education
 7. field 1015- Travel tourism and leisure
 8. field 041- Business and administration
 9. International Relations Office

 

Реализација мобилности: 13. новембар – 17. новембар 2023. године (staff week Partnerships for future cooperation“)

Потребна документа за пријаву:

Пријавни формулар;
Уговор о мобилности – за наставну мобилност;
Уговор о мобилности – за тренинг/усавршавање;
Биографија на енглеском језику;
Потврда о запослењу;
Копија прве странице пасоша.

Више информација о Универзитету у Великом Трнову можете пронаћи ОВДЕ.

Рок за пријаву: 15. октобар 2023. године.

Информације о стипендији: 

Дневнице у износу од 140 евра (за покривање трошкова смештаја и исхране).
Покривени путни трошкови (у износу 180/210 евра, зависно од начина путовања).

 • По завршетку конкурса, Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета у Приштини процењује добијене апликације и доставља листу номинованих кандидата Универзитету у Великом Трнову.
 • Непотпуне пријаве неће бити разматране.
 • Универзитет у Великом Трнову доноси коначну одлуку о додели стипендија, сходно броју стипендија намењених Универзитету у Приштини (макисмално по 2 из сваке области).

Основни критеријуми за селекцију су учешће у активностима међународне сарадње на факулету односно Универзитету, претходно учешће на Еразмус+ програму мобилности,  допринос у припреми пројекта, знање енглеског језика и равномерна заступљеност студијских програма.

Пријава:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@pr.ac.rs, или их донети лично у Ректорат радним данима од 08.00 до 14.00 часова.

Адреса: Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Филипа Вишњића бб

38220 Косовска Митровица

Додатне информације можете добити у Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета сваког радног дана, у периоду од 8.00 до 14.00 часова, путем имејла valentina.draskic@pr.ac.rs, или телефоном на 028-422-340.