У складу са потписаним интер-институционалним уговором у оквиру Еразмус+ програма са Академијом лепих уметности и дизајна у Братислави, Словачка, расписује се позив за стипендирану мобилност за студенте основних студија Факултета уметности из студијске области:

021 Study programme: Fine Art – Лепе уметности

Реализација мобилности: зимски семестар 2021/2022. године (од септембра 2021. до фебруара 2022. године)

Потребна документа за пријаву:

 • Пријавни формулар;
 • Биографија (препорука Europass CV)
 • Предлог Уговора о учењу (Приликом одабира предмета студенти су у обавези да се консултују са продеканом/шефом катедре на свом факултету. У овој фази пријаве попунити само поља која су обележена);
 • Потврда о положеним испитима (Transcript of Records) и превод на енглески језик*
 • Потврда са факултета да сте редован студент и превод на енглески језик*
 • дигитални портфолио на енглеском језику;
 • Потврда/сертификат о познавању енглеског језика (ниво Б1)
 • Мотивационо писмо на енглеском језику
 • Копија пасоша

* У овом тренутку пријаве није потребан превод докумената оверен од стране судског тумача.

Информације о стипендираној мобилности:

 • Месечна стипендија у износу од 800 евра (за покривање трошкова живота) х 5 месеци.
 • Покривени путни трошкови (у износу од 275 евра).
 • Укупан број стипендија: 2 (две)

 Рок за пријаву: 6. мај 2021. године

 • По завршетку конкурса, Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета у Приштини врши техничку проверу достављене документације. Комисија за номинацију кандидата (чланови Факулетета уметности и Ректората) врши академску процену свих пријава и доставља листу номинованих кандидата Академији у Братислави.
 • Академија у Братислави одлучује о коначној селекцији два (2) кандидата, а у складу са одобреним бројем стипендија намењених Универзитету у Приштини.

Информацју о Академији уметности можете погледати ОВДЕ.

Пријава:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@pr.ac.rs  или их донети лично у Ректорат радним данима од 08:00 до 14:00 часова.

Адреса: Универзитет у Приштини са привеременим седиштем у Косовској Митровици

Филипа Вишњића бб

38220 Косовска Митровица

Додатне информације можете добити:

–       у Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета на  valentina.draskic@pr.ac.rs, телефон 028-422-340,

или лично у Ректорату сваког радног дана, у периоду од 8:00 до 14:00 часова.

–       на Факултету уметности

Еразмус+ координатор Невена Поповић, nevena.popovic@pr.ac.rs