На Факултету уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици одржан је први фестивал стваралаштва студената уметничких факултета – Трицикл под покровитељством Министарства култре Републике Србије.

Више информација о овом фестивалу можете пронаћи на линку: festival-tricikl