На овом линку:
налази се позив за слање радова за учешће на међународној конференцији International  Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT) 2023.