COST pрограм финансира организовање конференција, састанака, школа за обуку, кратке научне размене и друге умрежене активности у широком спектру научних тема. Кроз своје акције (мрежне пројекте) омогућава повећање мобилности истраживача широм Европе, подстиче успостављање научне изврсности и смањење јаза између земаља различитог интензитета научног и технолошког развоја. Акције трају четири године и отворене су за све истраживаче, без обзира на степен каријере и земље из које долазе (тренутно је 38 земаља чланица и Израел као придружена чланица).

Свака земља чланица може на иницијативу неке од својих научноистраживачких институција предложити нову COST акцијау току отворених позива за предлагање нових COST акција који се расписују на сваких 9 месеци. У том случају неопходно је да поменута институција обезбеди подршку још најмање 4 земље, како би се предлог акције уопште могао и разматрати. Приступање научно-истраживачком пројекту овог програма – COST акцији се остварује потписивањем Меморандума о разумевању, који у форми административног уговора потписују Владе, односно овлашћене институције Влада земаља чланица.

 

Информације о COST програму и пројектима доступне су на:

https://www.cost.eu/funding/how-to-get-funding/open-call-a-simple-one-step-application-process/

 

И на националном сајту: http://mail.ipb.ac.rs/~ncc-serbia/