У ЕУРЕКА иницијативи, поред 41 пуноправне земље чланице (27 земаља ЕУ, Северна Македонија, Исланд, Израел, Монако, Црна Гора, Норвешка, Русија, Сан Марино, Швајцарска, Турска, Украјина и Велика Британија), учествују и: Албанија и Босна и Херцеговина са својим информативним пунктовима, Јужна Кореја као земља партнер и Аргентина, Канада, Јужна Африка и Чиле, као придружене чланице. Свака од наведених земаља има своју националну процедуру и програмску шему финансирања по којима финансира национално учешће у међународним ЕУРЕКА истраживачко-развојним пројектима.

Основни програмски принцип ЕУРЕКА иницијативе подразумева да организације-реализатори пројекта из свих земаља–учесница слободно одлучују о формулисању, реализацији и финансирању ЕUREKA пројекта. ЕУРЕКА бренд може добити пројекат који испуњава следеће међународне услове:

  • да има цивилну намену;
  • да се реализује кроз учешће најмање две независне партнерске организације-реализатора, из најмање две земље чланице ЕУРЕКА иницијативе;
  • крајнњи циљ пројекта мора бити развој новог или побољшаног производа, технологије или услуге;
  • да је руковођен потребама привреде

 

Информације о ЕУРЕКА програму и пројектима доступне су на линкy: https://www.eurekanetwork.org/