Хоризонт 2020 (Horizon 2020) је оквирни програм Европске уније за истраживање и иновације за период од 2014. до 2020. године који обједињује активности Седмог оквирног програма (FP7), Програмa за конкурентност и иновације (CIP) и ЕУ допринос Европском институту за иновације и технологију (EIT).

Хоризонт 2020 чине три главне теме: Изврсност у науци (Excellence in Science), Вођство у индустрији (Industrial Leadership) и Друштвени изазови (Social Challenges).

 

 

Више информација о програму Хоризонт 2020 може се наћи на званичној презентацији програма: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en и на званичном порталу програма за Србију: http://www.horizont2020.rs/.