Асистенткиња Милица Миџовић је, као представница Правног факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и једини представник Републике Србије  (и региона), имала изузетну част и задовољство да похађа Академију за социјални дијалог и индустријске односе у периоду од 4-21. децембра 2023. године, у Међународном тренинг центру Међународне организације рада, у Торину, Италији.

На Академији, на којој је учествовало свега 40 полазника из читавог света, била је привилегија учити од еминентних стручњака попут Kari Tapiolе –  дугогодишњег заменика генералног директора Међународне организације рада у Женеви, Christine Mihes – која је руководилац целокупне јединице за радно право у седишту МОР-а у Женеви, као и Catarinе Bragе, Caroline O’Railly, Rainer Pritzerа – експерата за социјални дијалог Међународне оргганизације рада и многих других.
Учешћем на Академији, Милица је стекла стручно знање и вештине за анализу улоге социјалног дијалога и колективног преговарања. Као асистенткињи на предмету Радног права, стечена знања и вештине ће значајно допринети њеном професионалном развоју и напредовању у каријери.