Фонд за иновациону делатност је државна организација специјализована за пружање подршке иновационој делатности и управљање финансијским средствима за подстицање иновација, којој је тај мандат дат законом. Делатност фонда се реализује кроз различите разноврсне програме: Програм раног развоја; Програм суфинансирања иновација, програм сарадње науке и привреде; Доказ концепта, и др.

Програми Фонда за иновациону делатност: http://www.inovacionifond.rs/cir/program