Фонд за науку Републике Србије је државна организација која пружа подршку научноистраживачкој делатности. Основан је у марту 2019. године са циљем да се обезбеде подршка и услови за континуирани развој научноистраживачких и развојних активности у Републици Србији, неопходних за напредак друштва заснованог на знању. Активности Фонда се реализују кроз различите програме који подржавају технолошки развој, нове идеје, развој кадрова, изградњу научне инфраструктуре, повезивање са међународним научним токовима, сарадњу науке и привреде и друго.

Програми Фонда за науку – http://fondzanauku.gov.rs/programi-test/

Јавни позиви за пројекте Фонда за науку – http://fondzanauku.gov.rs/pozivi/