Министарство просвете, науке и технолошког развоја сваке године расписује Јавни позив за финансирање пројеката за подршку високошколским установама у развоју постојећих предмета у оквиру акредитованих студијских програма, који треба да допринесу унапређењу компетенција наставника и сарадника за извођење наставе, иновирају постојеће студијске програме који прате потребе тржишта рада, унапреде квалитет образовног процеса кроз стварање бољих услова за реализацију наставе и учење студенатам, развију предузетничке вештине студената и унапреде сарадњу високошколске установе са привредом и другим заинтересованим актерима у локалној заједницикао и да повећају употребу информационих технологија у настави и процесу учења.

Право учешћа на јавном конкурсу имају акредитоване високошколске установе чији је оснивач Република Србија, односно Аутономна покрајина и које имају акредитоване студијске програме у оквиру којих се пројектом предлаже увођење нових или иновирање постојећих предмета.

Јавни позив за пријаву и учешће на пројеката из програма “Развој високог образовања” се расписује на сајту Министарства.

Претраживање пројеката
Назив пројекта Број пројекта Носилац Тип пројекта
Иновирање лабораторијских вежби и наставе на групи предмета на модулу Рачунарство и информатика, основних академских студија Електротехничког и рачунарског инжењерства на Факултету техничких наука у Косовској Митровици (ЛВН-РИ) 111-00-00057/21/2020-06 ФТН РВО
Дизајн реалних информационих система са базама података и примена алгоритама истраживања података у њима (ИСИП) ФТН РВО
Имплементација пројектне наставе кроз иновиране лабораторијске вежбе засноване нарачунарским платформама отвореног кода (РПОК) ФТН РВО
Формирање лабораторијских вежби у оквиру предмета из области информационо-комуникационих технологија (ПМФИКТ-ЛАБ) 612-00-01187-2021-06-11 ПМФ РВО
Развој едукативног софтверског пакета за анализу електроенергетских система 401-00-00734-2017-06 ФТН РВО
Управљање ризицима од природних катастрофа 401-00-00689-2017-06 ФТН РВО
Израда нових лабораторијских вежби за предмете из области информационо-комуникационих технологија 451-02-02719-2018-06 ФТН РВО
Примена интелигентних технологија у образовању студената електроенергетике на ФТН у Косовској Митровици (SMART- DRIVE) 451-02-02720-2018-06 ФТН РВО
Увођење нових предмета у образовању студената Електроенергетике на ФТН у Косовској Митровици из области паметних микромрежа и интелигентних технологија складиштења енергије (SMASES – Smart Microgrid and Smart Energy Storage) 451-02-02004-44-2019-06 ФТН РВО
Иновирање наставних предмета у образовању студената Електроенергетике применом едукативних лабораторијских интегрисаних кола са дигиталним микроконтролерима за енергетске апликације (Digi_ Power_Lab-DIPOL) 111-00-00057-09-2020-06 ФТН РВО
Увођење лабораторијских вежби за нове предмете из области мехатронике и роботике за студенте машинства (МехатРо 2х2) 111-00-00057-10-2020-06 ФТН РВО
Припрема и УВ/ВИС електроскопска анализа узорака из животне средине (ПСАУЖС) 612-00-01187-2021-06-05 ФТН РВО
Увођење лабораторијских вежби из области активне динамичке апсорпције вибрација за предмете из области механике и аутоматског управљања за студенте машинства (АДА) 612-00-01187-2021-06-41 ФТН РВО
  • РВО – Развој високог образовања