У Ректорату Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 30. новембра 2021. године, одржан је Информативни дан Еразмус+ програма. Информативни дан Еразмус+ програма имао је за циљ промоцију програма Европске уније намењених образовању, оспособљавању, младима и спорту. Догађају су присуствовали проф. др Владимир Боранијашевић, проректор, г. Горан Лазић, пројектни службеник у Еразмус+ канцеларији у Косовској Митровици, сарадници у Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета, Еразмус + координатори факултета и наставници и студенти факултета у саставу Универзитета у Приштини.

Поштујући све епидемиолошке мере, наставници, сарадници и студенти са десет факултета у саставу Универзитета, упознали су се са карактеристикама новог позива за подношење пројеката за 2022 годину и добили детаљне информације о врстама пројеката и роковима за подношење.  

Скуп је отворио проректор Универзитета у Приштини, проф. др Владимир Боранијашевић. Проректор је говорио о значају који овај програм има за унапређење и реформу нашег универзитета и представио је резултате које је наш универзитет остварио учешћем у Еразмус+ програму.

Детаљне информације о новом позиву за подношење Еразмус + пројеката за 2022 годину презентовао је пројектни службеник у Еразмус+ канцеларији у Косовској Митровици, Горан Лазић. Док је проф. др Синиша Илић одржао радионицу на тему како написати успешну апликацију у оквиру кључне акције 2 изградње капацитета у високом образовању.