Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици координатор је на два Еразмус + међународна пројекта изградње капацитета у високом образовању. Тим поводом, ове недеље на Универзитету је организован иницијални састанак за оба пројекта, са учешћем преко 20 партнерских универзитета Западног Балкана и Европске уније. Пројекти се односе на унапређење наставних планова и програма у области транспорта опасних роба (DGTRANS) и електричне мобилности (PELMOB). Ради се о веома важним и атрактивним темама, које изискују да се у образовање кадрова укључе нови предмети, у оквиру којих ће се ове научне дисциплине на специфичан и конкретан начин изучавати на факултетима, а студентима ће омогућити да се након завршетка студија у пракси успешно баве проблемима из ових области. Такође, на универзитетима Западног Балкана ће бити набављена најсавременија опрема и формиране лабораторије, што ће омогућити студентима и наставницима стицање практичних вештина.

Ректор Универзитета и координатор оба пројекта, проф. др Небојша Арсић, на отварању састанка нагласио је да Универзитет континуирано врши модернизацију студијских програма у складу са савременим потребама друштва и технолошким развојем.