Сенат Универзитета

Чланови Сената
Име и презиме Функција Факултет
1. др Здравко Витошевић, редовни професор ректор,

председник

Медицински факултет
2. др Јован Базић, редовни професор проректор за наставу и студентска питања,

члан

Учитељски факултет
3. др Татјана Новаковић, редовни професор проректор за међународну сарадњу и научно-истраживачке пројекте,

члан

Медицински факултет
4. др Тања Вујовић, редовни професор декан,

члан

Економски факултет
5. др Владан Павловић, редовни професор члан Економски факултет
6. др Милан Живковић, редовни професор в.д. декан,

члан

Медицински факултет
7. др Јасна Павловић, редовни професор члан Медицински факултет
8. др Душанка Јововић, редовни професор в.д. декан,

члан

Правни факултет
9. др Владимир Боранијашевић, редовни професор члан Правни факултет
10. др Небојша Живић, редовни професор декан,

члан

Природно-математички факултет
11. др Ранко Симоновић, редовни професор члан Природно-математички факултет
12. др Божидар Милошевић, редовни професор декан,

члан

Пољопривредни факултет
13. др Славиша Гуџић, редовни професор члан Пољопривредни факултет
14. др Синиша Минић, редовни професор декан,

члан

Учитељски факултет
15. др Бранко Ристић, редовни професор члан Учитељски факултет
16. др Верољуб Станковић, редовни професор декан,

члан

Факултет за спорт и физичко васпитање
17. др Горан Ранковић, редовни професор члан Факултет за спорт и физичко васпитање
18. др Небојша Арсић, редовни професор декан,

члан

Факултет техничких наука
19. др Миле Петровић, редовни професор члан Факултет техничких наука
20. мр Зоран Фуруновић, редовни професор декан,

члан

Факултет уметности
21. мр Пеко Никчевић, редовни професор члан Факултет уметности
22. др Мирјана Лончар-Вујновић, редовни професор декан,

члан

Филозофски факултет
23. др Јасна Парлић-Божовић, редовни професор члан Филозофски факултет
Чланови Сената из реда студената
Име и презиме Функција Факултет
24. Милош Ордић студент,

члан

Природно-математички факултет
25. Драгиша Тмушић студент,

члан

Филозофски факултет
26. Миљан Мојсић студент,

члан

Факултет техничких наука
27. Анђела Раденковић студент,

члан

Учитељски факултет
28. Лазар Јовановић студент,

члан

Медицински факултет