Сенат Универзитета

Чланови Сената
  Име и презиме Функција Факултет
1. др Раде Грбић, редовни професор

ректор,

председник

Медицински факултет
2. др Љиљана Арсић, редовни професор

проректор за наставу и студентска питања,

члан

Економски факултет
3. др Горан Релић, редовни професор

проректор за међународну сарадњу и научно-истраживачке пројекте,

члан

Медицински факултет
4. др Благоје Недељковић, редовни професор

проректор,

члан

Факултет техничких наука
5. др Звездица Симић, редовни професор

декан,

члан

Економски факултет
6. др Владан Павловић, редовни професор члан Економски факултет
7. др Драгица Одаловић, редовни професор

в.д. декан,

члан

Медицински факултет
8. др Драгица Парлић, редовни професор члан Медицински факултет
9. др Владан Михајловић, редовни професор

декан,

члан

Правни факултет
10. др Душанка Јововић, редовни професор

члан

Правни факултет
11. др Небојша Живић, редовни професор

декан,

члан

Природно-математички факултет
12. др Ранко Симоновић, редовни професор члан Природно-математички факултет
13. др Божидар Милошевић, редовни професор

декан,

члан

Пољопривредни факултет
14. др Славиша Гуџић, редовни професор члан Пољопривредни факултет
15. др Алија Мандак, редовни професор

декан,

члан

Учитељски факултет
16. др Бранко Ристић, редовни професор члан Учитељски факултет
17. др Верољуб Станковић, редовни професор

декан,

члан

Факултет за спорт и физичко васпитање
18. др Горан Ранковић, редовни професор члан Факултет за спорт и физичко васпитање
19. др Небојша Арсић, редовни професор

декан,

члан

Факултет техничких наука
20. др Душко Минић, редовни професор члан Факултет техничких наука
21. мр Зоран Фуруновић, редовни професор

декан,

члан

Факултет уметности
22. мр Пеко Никчевић, редовни професор члан Факултет уметности
23. др Мирјана Лончар-Вујновић, редовни професор

декан,

члан

Филозофски факултет
24. др Јасна Парлић-Божовић, редовни професор члан Филозофски факултет
       
Чланови Сената из реда студената
  Име и презиме Функција Факултет
24. Александар Арсенијевић

студент,

члан

Природно-математички факултет
25. Марина Башић

студент,

члан

Факултет уметности
26. Милош Марковић

студент,

члан

Правни факултет
27. Анђелија Николић

студент,

члан

Учитељски факултет
28. Лазар Јовановић

студент,

члан

Пољопривредни факултет