Сенат Универзитета

Чланови Сената
  Име и презиме Функција Факултет
1. др Благоје Недељковић, редовни професор

в.д. ректор,

председник

Факултет техничких наука
2. др Љиљана Арсић, редовни професор

проректор за наставу и студентска питања,

члан

Економски факултет
3. др Горан Релић, редовни професор

проректор за међународну сарадњу и научно-истраживачке пројекте,

члан

Медицински факултет
4. др Звездица Симић, редовни професор

декан,

члан

Економски факултет
5. др Мирјана Маљковић, редовни професор члан Економски факултет
6. др Раде Грбић, редовни професор

декан,

члан

Медицински факултет
7. др Драгица Парлић, редовни професор члан Медицински факултет
8. др Владан Михајловић, редовни професор

декан,

члан

Правни факултет
9. др Сава Аксић, ванредни професор

члан

Правни факултет
10. др Небојша Живић, редовни професор

декан,

члан

Природно-математички факултет
11. др Ранко Симоновић, редовни професор члан Природно-математички факултет
12. др Божидар Милошевић, редовни професор

декан,

члан

Пољопривредни факултет
13. др Славиша Гуџић, редовни професор члан Пољопривредни факултет
14. др Алија Мандак, редовни професор

декан,

члан

Учитељски факултет
15. др Бранко Ристић, редовни професор члан Учитељски факултет
16. др Верољуб Станковић, редовни професор

декан,

члан

Факултет за спорт и физичко васпитање
17. др Горан Ранковић, редовни професор члан Факултет за спорт и физичко васпитање
18. др Небојша Арсић, редовни професор

декан,

члан

Факултет техничких наука
19. др Душко Минић, редовни професор члан Факултет техничких наука
20. мр Зоран Фуруновић, редовни професор

декан,

члан

Факултет уметности
21. мр Пеко Никчевић, редовни професор члан Факултет уметности
22. др Мирјана Лончар-Вујновић, редовни професор

декан,

члан

Филозофски факултет
23. др Јасна Парлић-Божовић, редовни професор члан Филозофски факултет
       
Чланови Сената из реда студената
  Име и презиме Функција Факултет
24. Никол Дабижљевић

студент,

члан

Правни факултет
25. Катарина Дуловић

студент,

члан

Факултет уметности
26. Миљан Мојсић

студент,

члан

Факултет техничких наука
27. Илија Величковић

студент,

члан

Пољопривредни факултет
28. Лазар Јовановић

студент,

члан

Пољопривредни факултет