Дана 17.12.2021. године, потписан је Споразум о сарадњи између Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и Универзитета у Источном Сарајеву. Споразум су потписали ректор Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, проф. др Здравко Витошевић и ректор Универзитета у Источном Сарајеву, проф. др Милан Кулић.

Потписивањем Споразумом о сарадњи, наставиће се традиционално успешна сарадња између два универзитета.