Радионица за припрему пројектних пријава, за програме Хоризонт Европа и Еразмус плус, одржана је у среду, 15. јуна 2022. године,  у свечаној сали Ректората. Радионици је присуствовало 35 наставника и сарадника, представника свих 10 факултета који се налазе у саставу Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Након уводног излагања в.д. проректора Јордана Радосављевића, у коме је дао кратак преглед домаћих и међународних програма за финансирање пројеката, презентације на тему Еразмус плус програма изложили су проф. др Саја Косановић и Милош Суботић, стручни сарадник за међународну сарадњу. Детаљне информације о структури програма Хоризонт Европа, као и анализу обрасца пројектне пријаве, на конкретном примеру за овај програм, дао је, у својим презентацијама, проф. др Бранимир Јакшић.

Након презентација, одржана је заједничка дискусија учесника радионице о овим темама.