Универзитет у Приштини поново је постао потписник Велике повеље универзитета (Magna Charta Universitatum). Ректор Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, проф. др Здравко Витошевић, 26. априла 2020. године, потписао је документ Magna Charta Universitatum 2020.

Нови документ садржи сва изворна начела темељних вредности које су потписници подржали 1988. године. Поред дога узима у обзир већу одговорност и могуће одговоре на савремене изазове, истиче глобалну природу универзитета и одговорност коју они имају и предузимају на локалном нивоу.

Magna Charta Universitatum (Велика повеља универзитета) резултат је предлога који је дошао са Универзитета у Болоњи (најстаријег универзитета у Европи), а упућен другим старијим универзитетима у Европи, Европској ректорској конференцији и Савету Европе. Идеја је општеприхваћена, а документ свечано потписан 18. септембра 1988. године од стране ректора који су тог дана у Болоњи присуствовали прослави 900 година болоњског универзитета (388 представника). Наш универзитет постао је потписник ове повеље 2010. године.

Велика повеља универзитета, коју је потписало 904 универзитета из 80 земаља, промовише академске слободе и институционалну аутономију и подстиче јаче везе између универзитета на глобалном нивоу.

Званично представљање Magna Charta Universitatum 2020 одржаће се 16. и 17. јуна на виртуелном догађају.

Више детаља можете пронаћи на www.magna-charta.org.