На позив Киргизијског државног универзитета за геологију, рударство и развој ресурса им. Академика У. Асаналива из Бишкека, у посети овом универзитету и Државном техничком универзитету им. И. Разакова, 16. и 17. децембра 2021. године, боравили су представници нашег универзитета проф. др Јован Базић, проректор и проф. др Хранислав Милошевић. Током посете разговарано је о сарадњи са овим универзитетима и том приликом су потписани билатерални споразуми о међууниверзитетској сарадњи.

Осим тога, представници нашег универзитета учествовали су у раду Међународног форума на Техничком универзитету, који је био посвећен иновацијама у високом образовању.

Програм форума