Концерт под називом Симфонија Оријента Јосипа Славенског одржаће се 01. јула 2022. године у 21:00 час, у Атријуму Ректората Универзитета у Београду. Носиоци пројекта су Факултет уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и Уметнички ансамбл Министарства одбране Станислав Бинички. Пројекат представља реактуелизацију и ревитализацију Симфоније Оријента кроз визуру савременог приступа његовој интерпретацији и поставци, односно његова трансформација у мултимедијалне оквире кроз синтезу различитих области уметности (музичке, примењених уметности и дизајна и драмских уметности).

Мултимедијално осмишљавање концертног извођења Симфоније Оријента биће посматрано кроз контекст композиција које припадају истом идејно-тематском кругу Јосипа Славенског, коме припада и Симфонија Оријента. На појединим скицама ових дела налазе се композиторове назнаке за коришћење визуелних светлосних ефеката али и идеје о балету и кореографији које никада није остварио. Овакви поступци сведоче о промишљању Славенског о својим делима кроз концепте који се јављају у другој половини XIX века: идеја о свеобухватној уметности и виђење музике кроз спектар боја. Уз то, Симфонија Оријента привлачи посебну пажњу организацијом мелодијског и ритмичког материјала, нестандардне форме и латентне хармоније проистекле из фолклорних напева, као и остали елементи музичког изражавања, дајући тако могућност за остварење савременог интерпретативног приступа извођењу овог дела, што подразумева прикључивање других грана уметности у његово концертно извођење.

Верујемо да ће се оваквим савременим приступом, синтетишући музику са другим уметничким медијима (видео пројекција, анимација, сценски покрет, осветљење), као један од могућих тумачења, ово дело Славенског на пријемчљивији  начин приближити публици. Одржавање планираног концерта на отвореном простору, у атријуму  Капетан-Мишиног здања,  засигурно ће додатно допринети укупном доживљају овог пројекта.

Пројекат су подржали Министарство културе и информисања Републике Србије, Министарство одбране Републике Србије, Ректорат Универзитета у Београду, Ректорат Универзитета уметности у Београду, СОКОЈ и Позориште Театријум.

Програм коцерта је следећи:

Јосип Славенски

Симфонија Оријента

I Пагани – Музика праисторије – Musica ritmica

II Јевреји – Musica coloristica

III Будисти – Musica architectonica

IV Хришћани – Musica melodica

V Муслимани – Musica articulata

VI Музика – Musica dinamica

VII Песма раду /Песма животу – Musica harmonica

Учесници:

Уметнички ансамбл Министарства одбране „Станислав Бинички“ са солистима

Диригент: Игор Сарајлић

Вокални солисти:

Лара Калапиш – алт

Елдин Хусеинбеговић – тенор

Андрија Секулић – баритон

Милош Гашић – бас

Професори, сарадници и студенти Факултета уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Електроника: Ана Гњатовић и Ана Софреновић

Дизајнери анимације и видео пројекције: Естер Милентијевић, Александра Арванитидис,

Тамара Пешић и Наташа Гвоздовић Матовић

Kореограф: Вера Обрадовић Љубинковић

Редитељ: Јована Крстић

Техничка подршка: Игор Миљковић и Игор Ћирковић

Техничко вођство: проф. др Миле Петровић, професор Техничког факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици:

Дизајнер светла: Гордана Пантелић