У складу са потписаним интер-институционалним уговором за размену са Универзитетом Западна Атика у Атини, расписује се позив за стипендирану мобилност за

  • Наставно и ненаставно особље Универзитета у Приштини за мобилност у трајању од 5 дана (5 дана мобилности + 2 дана пута)

I Наставна мобилност (у Еразмус+ програму овај тип мобилност подразумева минимум 8 сати наставе недељно), отворена је за следећу област:

Уметност – графички дизајн и визуелне комуникације

II Мобилност административног особља за тренинг и усавршавање, отворена је за административно особље Ректората Универзитета

 

Потребна документа за пријаву:

Информацију о Универзитету западна Атика можете погледати ОВДЕ.

Рок за пријаву: 26. априла 2022. године.

  • Број стипендија: 3 за наставну мобилност и 1 за мобилност административног особља.
  • По завршетку конкурса, Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета у Приштини врши техничку проверу достављене документације.
  • Универзитет Западна Атика одлучује о коначној селекцији кандидата у складу са одобреним бројем стипендија намењених Универзитету у Приштини.
  • Реализација мобилности: зимски семестар 2021/2022. године.

Информације о стипендији:

  • Дневнице у износу од 160 евра (за покривање трошкова).
  • Покривени путни трошкови (у износу од 275 евра).

Пријава:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@pr.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат радним данима од 08.00 до 14.00 часова.

Адреса: Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Филипа Вишњића бб

38220 Косовска Митровица

Напомена за слање поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност

Додатне информације можете добити:

  • у Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета:

milos.subotic@pr.ac.rs, телефон 028-422-340

или лично у Ректорату сваког радног дана, у периоду од 8.00 до 14.00 часова.