Почасни докторат додељује се за изузетан допринос у унапређењу високог образовања, науке, технике, технологије, културе или уметности.

У протеклих 50 година рада на Универзитету титуле почасних доктора науке за афирмацију Унивезитета и унапређење научне мисли, високог образовања, технике, културе и уметности додељене су:

  • Јосипу Брозу Титу, председнику Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (1975);
  • Фахрудину Али Ахмеду, председнику Републике Индије (1975);
  • академику Драгиши Ивановићу (1987); и
  • Никити Михалкову, руском синеасти (2015).