У складу са потписаним интер-институционалним уговором са Универзитетом у Марибору, Словенија расписује се позив за стипендирану мобилност за студенте основних, мастер и докторских студија.

Понуђене студијске области: https://www.um.si/en/international/erasmus/Pages/Faculties-information.aspx

Реализација мобилности: летњи семестар 2021/2022. године

Потребна документа за пријаву:

 1. Пријавни формулар Универзитета у Марибору. Пријавни формулар испуњавате онлајн на овом линку, а након завршетка потребно је да га одштампате и претворите у pdf. формат и доставите заједно са осталим документима који су овде наведени. Инструкције о попуњавању електронског пријавног формулара су дате овде.
 2. Прелиминарни уговор о учењу;
  Аутоматски уз овај пријавни формулар попуњавате и уговор о учењу (study unit– корак бр. 6 у инструкцијама). Овај документ попуњавате заједно са одговорним продеканом. На овом линку са предметима уносите предмете у табелу А (study programme at the receiving institutio), те листу предмета са ваше матичне институције за које очекујете да ће вам бити признати у табелу Б (recognition at the sending institution). Табеле које следе у документу не испуњавате. Документ треба да садржи потребне потписе (студента и продекана/декана у делу commitment).
 3. Изјава о претходној мобилности
 4. Уверење о полoженим испитима са просечном оценом (Transcript of Records) на енглеском језику;
 5. Изјава о држављанству.Овај документ испуњавате са вашим тачним подацима, потписујете само ви и достављате са осталим документима.
 6. Мотивационо писмо на енглеском језику (1 страница);
 7. Потврду о знању енглеског језика (очекивани најнижи ниво знања енглеског језика: Б1); – попуњава професор енглеског језика на матичном факултету;
 8. Биографију, препорука користити Europass formu
 9. Изјава о дозволи коришћења података
 10. Копија прве странице пасоша;

Додатно:

Mobility Activity plan

Овај документ се доставља само у случају да ће студент радити истраживање за завршну тезу треба да, поред уговора о учењу, доставе и План мобилности (Mobility Activity Plan) потписан од стране кандидата и ментора/продекана.

Информације о стипендираној мобилности:

 • Месечна стипендија у износу од 800 евра.
 • Покривени путни трошкови (у износу до 275 евра).

Додатне информације о конкурсу можете потражити овде.

Рок за пријаву: 15. новембар 2021. године

Пријава:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@pr.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат радним данима од 08:00 до 14:00 часова.

Адреса: Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
Филипа Вишњића бб, 38220 Косовска Митровица

Напомена за слање поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност

Уколико су вам потребне додатне информације или помоћ у припреми докумената, обратите се Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета, на valentina.draskic@pr.ac.rs или 028-422-340.

Узимајући у обзир тренутну пандемију ковида-19 у Србији и свету, Универзитет у Приштини, заједно са својим партнерским институцијама прати здравствену ситуацију, као и рестрикције за путовања. Расписани конкурси, односно мобилности биће реализоване САМО под условом да се мобилност може одвијати несметано и сигурно по здравље кандидата. У случају погоршања, благовремено ћете бити обавештени о отказивању мобилности. Препоручује се да се не предузимају било које активности плаћања/резервација виза, авионских карата и смештаја, пре него што добијете дозволу за то.