Средњоевропски програм универзитетске размене (Central European Exchange Program for University Studies) има акроним CEEPUS. Централна CEEPUS канцеларија налази се у Бечу, а сам програм заснован је на међудржавним споразумима држава које су учеснице у овом програму (Аустрија, Албанија, Бугарска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Чешка, Хрватска, Македонија, Мађарска, Молдавија, Пољска, Румунија, Словачка, Словенија и Србија).

Основни циљеви програма су успостављање мултилатералне димензије кроз академску мобилност унутар средњоевропског и јужно европског региона, промовисање целокупних програма и мрежа, нарочито мрежа заједничких диплома (Joint Degree Networks) промовисање разумевања и специфичности региона и помоћ у успостављању европског високо образовног простора.

CEEPUS омогућава мобилност студената и универзитетских професора, као и курсеве језика и екскурзије. Једна од најбитнијих активности коју овај програм пружа је универзитетска мрежа која се заснива на сарадњи између најмање три универзитета, под условом да су два од три универзитета из различитих земаља чланица CEEPUS -а. Основна идеја је укључити најбоље и најспособније у размену. За разлику од других програма, листа приоритета не постоји и све области студирања се прихватају. Универзитетске мреже се бирају помоћу два, компјутерски подржана (CEEPUS Scoring System) корака од којих је један на националном, а други на међународном нивоу. У циљу признавања академских активности учесницима CEEPUS програма, потребно је да универзитети који се налазе у заједничкој мрежи имају успостављен ЕСПБ или компатибилан систем оцењивања. Такође је потребно да универзитет нуди одређене предмете на енглеском, немачком или француском језику.

За стипендије могу да конкуришу студенти и професори свих државних универзитета у Србији без обзира на смер, са знањем енглеског језика.

Постоје две категорије пријава:

  1. Mobility applicant – за студенте и професоре чији су факултети део академских мрежа CEEPUS-a.
  2. Free mover – за студенте и професоре чији факултети нису део академских мрежа CEEPUS-a.

Програм CEEPUS руководи Национална CEEPUS канцеларија, више информација можете пронаћи на www.ceepus.info. За спровођење CEEPUS програма у Републици Србији од академске 2015/2016. године задужена је Фондација Темпус www.tempus.ac.rs.

Информације о износима стипендија могу се пронаћи на званичном сајту програма ceepus.info (Србија, одељак Scholarshiprates).

Износи стипендија који се исплаћују долазним студентима и професорима у Републици Србији су:

  • за професоре – 35.000 РСД за боравак од 16 дана до једног месеца
  • за професоре – 20.000 РСД за боравак до 15 дана
  • за професоре – дуже од једног месеца – за сваку половину календарског месеца додатних 17.500 РСД нето
  • за студенте – до 15 дана 10.000 РСД
  • за студенте – 20.000 РСД од 16 дана до једног месеца
  • за студенте – дуже од месец дана за сваку нову половину календарског месеца додатних 10.000 РСД нето
  • за студенте учешће на летњим/зимским школама до 7 дана – 5.000 РСД нето.

Списак мрежа на којима учествује Универзитет у Приштини

RS-0304-14-2122

SK-0405-13-2122

HR-1302-05-2223

PL-1705-01-2223

RS-0304-15-2223

SK-0405-14-2223

Списак свих мрежа CEEPUS програма можете пронаћи ОВДЕ