Комисије Универзитета

Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета
Име и презиме Функција Факултет
1. др Мирољуб Аксић, редовни професор председник Пољопривредни факултет
2. др Оливера Радовић, доцент члан Филозофски факултет
3. др Јордан Радосављевић, ванредни професор члан Факултет техничких наука
4. др Владан Перић, ванредни професор члан Медицински факултет
5. др Драгана Миленковић, ванредни професор члан Економски факултет
6. др Јадранка Коцић, ванредни професор члан Факултет за спорт и физичко васпитање
7. др Славко Бранковић, ванредни професор члан Природно-математички факултет
8. др Емилија Марковић, доцент члан Учитељски факултет
9. др Страхиња Миљковић, доцент члан Правни факултет
10. мр Љиљана Шуњеварић-Арбајтер, доцент члан Факултет уметности
11. Милош Суботић, помоћник генералног секретара члан Ректорат
12. Лука Јовановић, студент члан Филозофски факултет
13. Данијела Вићентијевић, студент члан Медицински факултет

 

Одлука о именовању чланова Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета