Комисије Универзитета

Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета
  Име и презиме Функција Факултет
1. др Радомир Арсић, ванредни професор председник Учитељски факултет
2. др Драгана Спасић, редовни професор члан Филозофски факултет
3. др Јасмина Кнежевић, доцент члан Пољопривредни факултет
4. др Зоран Савић, доцент члан Факултет за спорт и физичко васпитање
5. мр Александра Трајковић, доцент члан Факултет уметности
6. др Дојчин Петковић, редовни професор члан Природно-математички факултет
7. др Владимир Боранијашевић, ванредни професор члан Правни факултет
8. др Тања Вујовић, ванредни професор члан Економски факултет
9. др Александар Јовановић, редовни професор члан Медицински факултет
10. др Јордан Радосављевић, доцент члан Факултет техничких наука
11. др Ренка Шћепановић, генерални секретар члан