Дана 16.12.2021. године у Подгорици, потписан је Споразум о сарадњи између Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и Универзитета Црне Горе. Споразум су потписали ректор Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, проф. др Здравко Витошевић и ректор Универзитета Црне Горе, проф. др Владимир Божовић.

Потписивањем Споразумом о сарадњи, наставиће се досадашња успешна сарадња између два универзитета.